Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK

1978 Yılında Çorum’un Bayat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayat’ta tamamladı.

Devlet memurluğuna 1997- 1998 eğitim ve öğretim döneminde Çorum’un Bayat ilçesinde  Tevekli İÖO’nda öğretmen (Müdür Vekili)  olarak başladı.

1998- 1999  eğitim ve öğretim döneminde ise  Karakaya İÖO’nda öğretmen (Müdür Vekili)  olarak görevine devam etti.

Maliye Bakanlığına ise 1998 yılında Kastamonu Hanönü Malmüdürlüğü’nde Milli Emlak  Memuru olarak başladı. 2000 yılında İşletme Fakültesinden mezun oldu.

2006 yılında Maliye Bakanlığı Ankara Mesleki Eğitim Kursu Gider Bölümünden mezun oldu.

2007 yılında açılan Saymanlık Müdür Yardımcılığı sınavını birinci sıradan kazanarak Amasya Defterdarlığı Hamamözü Malmüdürlüğüne Saymanlık Müdür Yardımcısı (Malmüdürü V.) olarak atandı. Burada 4 yıl Malmüdürü Vekili olarak görev yaptı.

2010 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan sınav neticesinde  Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Muhasebe Hizmetlerini yerine getirme yetkisi veren Muhasebe Yetkilisi Sertifikasını aldı.

Ocak 2012’de Denizli İli Çal  İlçesine Malmüdürü olarak atandı. Burada yaklaşık 5 yıl görev yaptı.

2015 yılında açılan Defterdar Yardımcılığı yazılı ve mülakat sınavlarını birincilikle kazandıktan sonra 2016 yılında Ordu Defterdarlığına Defterdar Yardımcısı olarak atandı.13.06.2016-28.02.2017 tarihleri arası yaklaşık 9 ay gibi bir süre Ordu Defterdarlığı görevini vekaleten (Defterdar Vekili)  yürüttü.

Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma Becerileri, EVDO, KDV, MEOP II-Uygulama Programları ve 2/B Uygulamaları, KBS uygulamaları ve Çağdaş Yönetim Teknikleri ve KEOS  vb eğitimlerine katıldı.

Kamu Kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere İl Defterdarlıklarına bağlı “Defterdarlık Taşınır Mallar Tasfiye Müdürlüğü Kurulması ve Taşınır Mallar Satış İşlemleri” konulu proje çalışması bulunmaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dalında Yüksek Lisans yaptı.

Telefon : 0 452 223 26 05-06
Santral  : 0452 223 26 00-01
E-Posta : myilmaz.simsek@maliye.gov.tr