Defterdarlığımız Boztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünün menkul mal satış İlanı.17.02.2020