Defterdarlığımız Boztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünün menkul mal satış İlanı.07.01.2020