İlimiz Defterdarlığı Merkez Ve İlçe Birim Amirleri İle Yapılan Değerlendirme Toplantısı.