Defterdarlığımız Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürlüğünün menkul mal satış İlanı.12.09.2019