Defterdarlığımız Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğünün menkul mal satış İlanı.26.07.2019