Defterdarlığımız Boztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünün menkul mal satış İlanı.09.07.2019