Defterdarlığımız Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürlüğünün menkul mal satış İlanı.24.06.2019