Defterdarlığımız Boztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünün menkul mal satış İlanı.11.06.2019