Defterdarlığımız Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürlüğünün menkul mal satış İlanı.