Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Engin TEKİNTAŞ’ın Defterdarlığımızı Ziyaretleri.